Szukasz najkorzystniejszej dla Ciebie formy ulokowania oszczędności i zastanawiasz się, czy warto wziąć pod uwagę ofertę SKOK-ów? Nie jesteś pewien, czy bank nie byłby bezpieczniejszym miejscem lokowania Twoich pieniędzy? Sprawdzamy, jakie formy lokacyjne proponują Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe i czy pieniądze w nich zdeponowane obarczone są ryzykiem. Przeczytaj zanim wybierzesz lokatę!

Oferta SKOK-ów, czyli Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, nie odbiega od podstawowej oferty banków. Obie te instytucje proponują swoim klientom rachunki płatnicze (ROR-y, rachunki osobiste) z kartą debetową i możliwością obsługi przez Internet, rachunki oszczędnościowe, lokaty, pożyczki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia. Zazwyczaj oferta banków jest bardziej rozbudowana (np. w bankach klient ma więcej kont lub lokat do wyboru), ale nie oznacza to, że lokaty, czy też inne formy lokowania oszczędności oferowane przez SKOK-i są mniej atrakcyjne.

Jak można ulokować oszczędności w SKOK-ach?

OszczędnościSpółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe proponują trzy główne formy lokacyjne i inwestycyjne:

  • • lokaty;

  • • konta oszczędnościowe;

  • • fundusze inwestycyjne.

Oczywiście, klient może także przechowywać pieniądze na zwykłym rachunku płatniczym. Jest to jednak dla niego zupełnie nieopłacalne, gdyż rachunki płatnicze nie są oprocentowane (ani w banku, ani w SKOK-u). Przyjrzyjmy się jednak bliżej poszczególnym formom deponowania gotówki, proponowanym zarówno przez SKOK-i, jak i banki.

Lokaty

Lokata to umowa, zgodnie z którą deponent (klient) wpłaca ustaloną kwotę na określony czas, a bank lub SKOK ma prawo korzystać z tej kwoty (np. przekazując ją na pożyczki dla innych klientów) w zamian za odsetki wypłacane na koniec trwania lokaty.

Lokaty to jeden z najprostszych produktów finansowych. Nie ma raczej żadnej różnicy w funkcjonowaniu lokat w bankach i SKOK-ach. Jeśli więc myślisz o założeniu lokaty, to wybierz tę, która da Ci większe odsetki. Spokojnie możesz skupić się na ofercie w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, o ile tylko ich oferta będzie dla Ciebie korzystniejsza finansowo.

Konto oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe w SKOK-ach także nie różnią się niczym od kont w bankach. Są to produkty dla osób, które chcą systematycznie oszczędzać, np. odkładając co miesiąc niewielkie sumy pieniędzy lub dla tych, którzy chcą mieć stały dostęp do posiadanych przez siebie oszczędności. Zarówno SKOK-i, jak i banki proponują klientom darmowe konta oszczędnościowe z dostępem internetowym. Odsetki zostają naliczone co miesiąc (najczęściej na koniec miesiąca kalendarzowego).

W wyborze najlepszego konta oszczędnościowego, tak samo jak w przypadku lokat, klient powinien kierować się wysokością oprocentowania.

Fundusze inwestycyjne

Na postawie art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych może pośredniczych w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musi jednak wcześniej uzyskać na takie pośrednictwo zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.).

Osoby akceptujące ryzyko w zamian za możliwość osiągnięcia wyższego zysku, mogą więc skorzystać z oferty funduszy inwestycyjnych, dostępnych w SKOK-ach. Rodzaje opłat związanych z obsługą funduszy inwestycyjnych w SKOK-u i banku są praktycznie te same (różnią się wysokością). Jednak przyznać należy, że zazwyczaj oferta banków w zakresie funduszy inwestycyjnych jest znacznie bardziej rozbudowana.

A czy wpłacone przeze mnie pieniądze są bezpieczne?

Klienci często zastanawiają się, czy pieniądze wpłacane do SKOK-u są równie bezpieczne co te przechowywane w bankach. Otóż – tak! Pieniądze w banku i SKOK-u podlegają tym samym gwarancją. Należy tu jednak podkreślić, że gwarancje wpłaconych przez klienta oszczędności są uzależnione od rodzaju wybranego produktu.

Wszystkie produkty depozytowe, takie jak rachunki bieżące, oszczędnościowe oraz lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochroną objęte są pieniądze do 100 tys. euro (w równowartości w złotych polskich). Tego typu gwarancją nie są jednak objęte fundusze inwestycyjne. Podlegają one zupełnie innej ustawie niż lokaty i rachunki.

Gdzie lepiej oszczędzać?

Podsumowując – wybierając najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę ulokowania oszczędności, skup się na wysokości odsetek (w przypadku wyboru funduszy inwestycyjnych: na kosztach obsługi oraz ewentualnych możliwych zyskach). Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zapewniają obecnie taką samą gwarancję co banki. Nie musisz się więc obawiać utraty oszczędności, które wpłaciłeś na lokatę, czy też rachunek oszczędnościowy w SKOK-u.